Rok szkolny 2022/2023

Opiekę i pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole sprawują:

Pedagodzy, terapeuci:
Bogusiewicz Barbara

Godziny pracy:

poniedziałek 8.30 – 14.30

wtorek 8.30 – 13.30

środa 8.30 – 12.30

czwartek 9.00 – 13.00

piątek 8.00 – 12.00


Psychoedukator:
Jaroszek Marzena
Godziny pracy:

poniedziałek 8.00 – 12.35

środa 11.30 – 16.30

piątek 11.30 – 16.00

Logopeda:
Gębala Agnieszka
Godziny pracy:

poniedziałek

wtorek

środa


Doradca zawodowy:

Godziny pracy:

wtorek

środa 

Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość spotkania z doradcą w godzinach innych niż wymienione wyżej.

 

Pedagog specjalny:
Kuryś Jolanta

Godziny pracy:

poniedziałek 10.45 – 12.35

środa 8.00 – 12.30

czwartek 10.45 – 12.45

piątek 11.35 – 12.35

Rehabilitant:
 Szczablewska Agnieszka

Godziny pracy: wg planu indywidualnego

 

Surdopedagog:
Kral Ewelina

Godziny pracy: wg planu indywidualnego

Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą zawsze zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach.