Szkoła Podstawowa Nr 7 

im. gen. Władysława Sikorskiego
 

22 - 100 Chełm ul. Synów Pułku 15

tel. (0-82) 563-48-84

email: sekretariat.zso7@op.pl

Inspektor Ochrony Danych

Marta Łysuniek

 adres e-mail: inspektor@cbi24.pl