Dyrektor
mgr
Bożena Goszczyńska
  Wicedyrektor
mgr
Katarzyna Archimowicz