Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu z języka polskiego -„Porusz umysł”

W maju 2012 roku został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z języka polskiego w ramach realizacji Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 50 uczniów z klas III – VI. Dzieci wypełniały test gramatyczno – ortograficzny ujednolicony dla wszystkich trzech szkół. Testy zostały sprawdzone zgodnie z kluczem. Spośród każdego poziomu wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali najwyższą punktację.

 Laureatami zostali:

Kl. III– Jakub Górnik, Bernacka Karolina, Martyna Gargol

Kl. IV –  Natalia Iżewska, Sandra Glowacka, Bartosz Bednarek

Kl. V – Paweł Farbiś, Patrycja Bartoszuk, Oskar Śmigielski

Kl. VI – Weronika Fik, Patryk Tokarski, Adrian Oleksiejuk

Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu z matematyki -„Porusz umysł”

W maju 2012 roku został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z matematyki w ramach realizacji Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 50 uczniów z klas II – V. Dzieci wypełniały test sprawdzający umiejętność liczenia w zakresie czterech działań matematycznych oraz rozwiązywania zadań matematycznych. Spośród każdego poziomu wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali najwyższą punktację.

 Laureatami zostali:

Kl. III - Sebastian Dragan, Martyna Daszuk, Jakub Górnik

Kl. IV –Jakub Kozak, Julia Furtak, Maciej Grochecki

Kl. V – Magdalena Miszczuk, Paulina Pąsiek, Maja Wasyńczuk

Kl. VI –  Artur Rumiński, Weronika Fik, Jolanta Farbiś

Podsumowanie projektu ,,Z wiedza ku przyszłości"

20 czerwca w Miejskiej Hali Sportowej odbyło się podsumowanie projektu ,,Z wiedzą ku przyszłości" realizowanego w trzech szkołach chełmskich ZSO nr 7, ZSO nr 8 i Szkole Podstawowej nr 4.

 

Rozstrzygnięcie V edycji konkursu z języka polskiego -„Porusz umysł”

W lutym 2012 roku został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z języka polskiego w ramach realizacji Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 50 uczniów z klas III – VI. Dzieci wypełniały test gramatyczno – ortograficzny ujednolicony dla wszystkich trzech szkół. Testy zostały sprawdzone zgodnie z kluczem. Spośród każdego poziomu wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali najwyższą punktację.

 Laureatami zostali:

Kl. III– Jakub Górnik, Oliwia Jarmoła – gr.1,  Sebastian Dragan- gr.2

Kl. IV – Kinga Teodorowicz, Natalia Iżewska – gr.3,  Julia Furtak – gr.4

Kl. V – Paweł Farbiś, Magdalena Miszczuk, Oskar Śmigielski – gr.5

Kl. VI – Weronika Fik, Patryk Tokarski, Cezary Nowak- gr.8

Rozstrzygnięcie V edycji konkursu z matematyki -„Porusz umysł”

W lutym 2012 roku został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z matematyki w ramach realizacji Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 50 uczniów z klas II – V. Dzieci wypełniały test sprawdzający umiejętność liczenia w zakresie czterech działań matematycznych oraz rozwiązywania zadań matematycznych. Spośród każdego poziomu wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali najwyższą punktację.

 Laureatami zostali:

Kl. III - Sebastian Dragan, Hubert Sahadel - gr.2 Eliza Jaskowiec – gr.1

Kl. IV – Patrycja Krasucka – gr.4, Kinga Teodorowicz, Sandra Głowacka – gr.3

Kl. V – Magdalena Miszczuk – gr.5, Adam Domań, Adrian Krężel – gr.6

Kl. VI – Magda Drzewiecka, Karol Rumiński, Artur Rumiński – gr.7

 Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu z języka polskiego -„Porusz umysł”

W czerwcu  2011 roku został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z języka polskiego w ramach realizacji Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 54 uczniów z klas II – V. Dzieci wypełniały test gramatyczno – ortograficzny ujednolicony dla wszystkich trzech szkół. Testy zostały sprawdzone zgodnie z kluczem. Spośród każdego poziomu wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali najwyższą punktację.

 Laureatami zostali:

Kl. II - Sebastian Dragan - gr.2, Eliza Jaskowiec, Oliwia Jarmoła – gr.1

Kl. III – Patrycja Krasucka, Maciej Grochecki – gr.3, Natalia Iżewska – gr.4

Kl. IV – Adam Domań, Tomasz Kloc - gr.6, Miszczuk Magdalena – gr.5,

Kl. V –Patryk Tokarski, Adrian Oleksiejuk – gr.8, Aleksandra Krzyżanowska – gr.7

Rozstrzygnięcie IV edycji konkursu z matematyki -„Porusz umysł”

W czerwcu 2011 roku został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z matematyki w ramach realizacji Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 54 uczniów z klas II – V. Dzieci wypełniały test sprawdzający umiejętność liczenia w zakresie czterech działań matematycznych oraz rozwiązywania zadań matematycznych. Spośród każdego poziomu wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali najwyższą punktację.

 Laureatami zostali:

Klasa II - Sebastian Dragan, Oliwia Jarmoła – gr 1, Martyna Daszuk– gr.2

Klasa III – Bednarek Bartosz, Furtak Julia, Maciej Grochecki - gr.4;

Klasa IV -  Adam Domań - gr. 6, Oskar Śmigielski, Magdalena Miszczuk – gr.5

Klasa V -  Aleksandra Budzyńska – gr.9, Natalia Wróbel, Elena Jarmoła – gr.7

 

 

Szkolny konkurs wiedzy z języka polskiego i matematyki w ramach realizacji projektu „Z wiedzą ku przyszłości”.

W miesiącu lutym i marcu 2011 roku został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z języka polskiego w ramach realizacji Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 54 uczniów z klas I – IV. Dzieci wypełniały test gramatyczno – ortograficzny przygotowany przez nauczycieli, taki sam we wszystkich trzech szkołach realizujących projekt „Z wiedzą ku przyszłości”.

Również z matematyki zostały został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z matematyki w ramach realizacji Projektu ,,Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 54 uczniów z klas II – V. Dzieci wypełniały test sprawdzający umiejętność liczenia w zakresie czterech działań matematycznych oraz rozwiązywania zadań matematycznych.

Testy zostały sprawdzone zgodnie z kluczem i spośród każdego poziomu wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali najwyższą punktacje.

Z języka polskiego laureatami zostali:

Kl. II – Eliza Jaskowiec (28pkt.) – gr.1, Sebastian Dragan (27pkt.), Buszczan Mateusz (26,5pkt.) - gr.2,

Kl. III–Sandra Głowacka(27pkt.), Iżewska Natalia (24,5pkt.) Teodorowicz Kinga (22,5pkt.)– gr.3

Kl. IV – Miszczuk Magdalena (16pkt.)– gr.5, Michał Skrzypek (16pkt.), Adam Domań (14pkt.)- gr.6,

Kl. V –Patryk Tokarski (22pkt.) – gr.8, Aleksandra Budzyńska (22pkt.) – gr. 9, Elena Jarmoła (20pkt.)– gr.7

 

Z matematyki laureatami zostali:

Klasa II - Sebastian Dragan (29,5pkt.) – gr.2;  Eliza Jaskowiec (25pkt.), Oliwia Jarmoła 26 (pkt.) – gr.1

Klasa III –Sandra Głowacka (28.5pkt.), Natalia Iżewska(28pkt.), Jakub Kozak (27pkt.) – gr.3

Klasa IV-  Adam Domań (13pkt.) – gr.6, Oskar Śmigielski (13pkt.), Paulina Pąsiek (12pkt.),

Klasa V -  Weronika Fik (21pkt.) – gr.8, Cezary Nowak(20pkt.), Aleksandra Budzyńska (19pkt.)– gr.7

Uczniowie zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami zakupionymi w ramach funduszy projektu na uroczystym apelu szkolnym.

 

 Rozstrzygnięcie II edycji konkursu z języka polskiego -„Porusz umysł”

W maju 2010 roku został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z języka polskiego w ramach realizacji Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 53 uczniów z klas I – IV ( 1 nieobecny z powodu choroby). Dzieci wypełniały test gramatyczno – ortograficzny ujednolicony dla wszystkich trzech szkół. Testy zostały sprawdzone zgodnie z kluczem. Spośród każdego poziomu wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali najwyższą punktację.

 Laureatami zostali:

Kl. I - Burszczan Mateusz, Karolina Bernacka, Sebastian Dragan - gr.2

Kl. II – Jakub Kozak, Sandra Głowacka – gr.3, Teodorowicz Kinga – gr.4

Kl. III – Adam Domań, Michał Skrzypek - gr.6, Miszczuk Magdalena – gr.5,

Kl. IV – Jolanta Farbiś, Patryk Tokarski– gr.8, Aleksandra Krzyżanowska – gr.7

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu z matematyki -„Porusz umysł”

W maju 2010 roku został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z matematyki w ramach realizacji Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 53 uczniów z klas I – IV (1 nieobecny z powodu choroby). Dzieci wypełniały test sprawdzający umiejętność liczenia w zakresie czterech działań matematycznych oraz rozwiązywania zadań matematycznych. Spośród każdego poziomu wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali najwyższą punktację.

 Laureatami zostali:

Klasa I - Sebastian Dragan– gr.2; Jakub Bejda, Michał Ćwir – gr.2

Klasa II – Bednarek Bartosz, Furtak Julia - gr.4; Natalia Iżewska – gr.3

Klasa III -  Adam Domań - gr. 6; Oskar Śmigielski, Paulina Pąsiek – gr.5

Klasa IV -  Artur Rumiński – gr.9; Natalia Wróbel, Elena Jarmoła – gr.7

Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami zakupionymi w ramach funduszy projektu na uroczystym apelu

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu z języka polskiego  „Porusz umysł”

W miesiącu lutym 2010 roku został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z języka polskiego w ramach realizacji Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 49 uczniów z klas I – IV ( 5 nieobecnych z powodu choroby). Dzieci wypełniały test gramatyczno – ortograficzny przygotowany przez nauczycieli SP nr 7, SP nr 4, SP nr 8. Testy zostały sprawdzone zgodnie z kluczem i spośród każdego poziomu wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali najwyższą punktacje.

 Laureatami zostali:

Kl. I - Burszczan Mateusz, Karolina Biernacka, Sebastian Dragan - gr.2

Kl. II – Jakub Kozak, Sandra Głowacka – gr.3, Teodorowicz Kinga – gr.4

Kl. III – Adam Domań, Michał Skrzypek - gr.6, Miszczuk Magdalena – gr.5,

Kl. IV – Jolanta Farbiś, Patryk Tokarski– gr.8, Aleksandra Krzyżanowska – gr.7

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu z matematyki - „Porusz umysł”

Również w lutym 2010 roku został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy z matematyki w ramach realizacji Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”. W konkursie wzięło udział 49 uczniów z klas I – IV (5 nieobecnych z powodu choroby). Dzieci wypełniały test sprawdzający umiejętność liczenia w zakresie czterech działań matematycznych oraz rozwiązywania zadań matematycznych. Spośród każdego poziomu wyłoniono 3 laureatów, którzy otrzymali najwyższą punktację.

 Laureatami zostali:

Klasa I - Sebastian Dragan– gr.2; Jakub Bejda, Michał Ćwir – gr.2

Klasa II – Bednarek Bartosz, Furtak Julia - gr.4; Natalia Iżewska – gr.3

Klasa III -  Adam Domań - gr. 6; Oskar Śmigielski, Paulina Pąsiek – gr.5

Klasa IV -  Artur Rumiński – gr.9; Natalia Wróbel, Elena Jarmoła – gr.7

Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami zakupionymi w ramach funduszu projektu na szkolnym apelu.

Dnia 1 września 2009r. w ZSO Nr 7 w Chełmie na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 110/POKL.09.01.02-06-280/08-00 rozpoczęła się realizacja zadań projektu sieciowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Z wiedzą ku przyszłości” Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" działanie 9.1.'' ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" programu operacyjnego Kapitał ludzki.

    Głównym celem projektu jest wyrównanie do końca roku szkolnego 2011/2012 dysproporcji dydaktycznych i wychowawczych u uczniów z różnymi trudnościami w nauce poprzez stworzenie warunków równych szans edukacyjnych w oparciu o realizację wspólnych programów dydaktyczno-wychowawczych oraz specjalistycznych.
     Projektodawcą projektu sieciowego „Z wiedzą ku przyszłości”, jest Urząd Miasta Chełm. Będzie on realizowany w trzech placówkach podległych jednostce:
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7,
- Szkole Podstawowej Nr 4 z oddziałami integracyjnymi,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi

Strona główna Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona główna Europejskiego Funduszu Społecznego na województwo lubelskie
Strona Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Miasta Chełm