Hymn Szkoły Podstawowej Nr 7
im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie

Słowa: F. Błotnicki
Muzyka: S. Sotel

Poległym braciom w świętym boju
Dziś chcemy wieniec sławy nieść
Bo wolność wzrosła z ich krwi znoju
Więc bohaterom hołd i cześć.

Gdy Polska była w doli czarnej
Gdy szła po kraju smutna wieść
Złożyli dań z swej krwi ofiarnej
Więc bohaterom hołd i cześć.

Ich pamięć wśród nas wiecznie żywa
Będziemy ją w swych sercach nieść
Bo Polska przez ich czyn szczęśliwa
Więc bohaterom hołd i cześć.