Przedmiotowe Zasady Oceniania

Język polski 2021    
Język niemiecki    
Język angielski Kl. I-III

Kl. IV-VIII

 
Matematyka    
Historia
WOS    
Fizyka    
Chemia    
Przyroda 2021  

 
Biologia 2021    
Informatyka    
Geografia 2021    
Plastyka    
Technika    
Muzyka    
W-F    
Edukacja wczesnoszkolna    
Edukacja dla bezpieczeństwa    
Religia