Rok szkolny 2019/2020

Opiekę i pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole sprawują:

Pedagodzy, terapeuci:
Bogusiewicz Barbara

Godziny pracy:

poniedziałek 8.00 – 12.00

wtorek 11.00 – 15.00

środa 8.00 – 12.00

czwartek 10.30 – 14.30

piątek 8.30 – 12.45

Dec Beata
Godziny pracy:

poniedziałek 9.30 – 13.30

wtorek 8.00 – 12.00

środa 8.00 – 12.00

czwartek 10.00 – 14.00

piątek 8.30 – 12.30


Psycholog:
Jaroszek Marzena
Godziny pracy:

poniedziałek 8.00 – 13.00

wtorek 11.30 – 16.00

środa 8.00 – 12.00

czwartek 8.00 – 12.00

piątek 11.30 – 16.00

Logopeda:
Lubaś Marta
Godziny pracy:

poniedziałek 11.30 – 14.30

wtorek 11.30 – 15.30

środa 11.30 – 15.30


Doradca zawodowy:
Archimowicz Katarzyna
Godziny pracy:

wtorek 12.00 – 13.00

środa  8.00 – 10.00

Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość spotkania z doradcą w godzinach innych niż wymienione wyżej.

 

Reedukator:
Kuryś Jolanta

Godziny pracy:

poniedziałek 8.30 – 14.30

wtorek 10.30 – 14.30

środa 8.00 – 13.30

czwartek 11.30 – 14.30

piątek 10.30 – 14.30

Rehabilitant:
 Szczablewska Agnieszka

Godziny pracy: wg planu indywidualnego

Tyflopedagog:
Cichosz-Bąk Elżbieta

Godziny pracy: wg planu indywidualnego

Surdopedagog:
Kral Ewelina

Godziny pracy: wg planu indywidualnego

Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą zawsze zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach.